Posts

หาหุ้นโตเร็วสไตล์VI “ทำไมหุ้นโตเร็ว PE ต้องสูง”

หาหุ้นโตเร็วสไตล์VI “ทำไมหุ้นโตเร็ว PE ต้องสูง” อยากเป็นนักลงทุนหุ้นโตเร็ว หรือ Growth Investor แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกขัดใจไม่อยากซื้อหุ้นดีมีอนาคตก็คือ…