Posts

หุ้น Eastw กับการจัดการน้ำในอนาคต

ยุคที่ผ่านมาเป็นยุคของการแย่งชิงพลังงาน ประเทศมหาอำนาจยอมก่อสงครามเพื่อแย่งทรัพยากรพลังงาน…

รีวิวหุ้นสไตล์นายแว่นธรรมดา "หุ้น EASTW"

หุ้น EASTW ลักษณะธุรกิจ พัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก…