Posts

จับประเด็นเน้นหุ้นดีมีอนาคต : จับทิศลงทุนหุ้นประตูน้ำแพลทินัม

จับประเด็นเล่นหุ้น ทำเงินให้งอกเงย : จับทิศลงทุนหุ้นประตูน้ำแพลทินัม อยากหาหุ้นลงทุนที่จะถือได้นานๆ…

หุ้นเน่าที่กลายเป็น Super Stock

หุ้นเน่าที่กลายเป็น Super Stock จากหนอนที่ดูไม่สวย เมื่อผ่านคืนวันกลายเป็นดักแด้ จนกลายเป็นผีเสื้อแสนสวย…