Posts

#หาหุ้นลงทุนสไตล์VI : ลงทุนให้พอร์ตเล็ก กลายเป็นพอร์ตใหญ่

หลักการลงทุนให้พอร์ตเล็ก กลายเป็นพอร์ตใหญ่ พอร์ตเรายังเล็ก แต่รักการลงทุนในหุ้นโตเร็ว…