ทำชีวิตให้มีกำไร – เรื่องของงาน

การทำงานนั้นย่อมมีเรื่องดี และไม่ดีปะปนเข้ามา …

บางครั้งเรื่องราวต่าง ๆ มันกลับคล้าย ๆ กันเหมือนมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ แต่เราเอาตัวเราเข้าไปจับ ไปผูกพันกับมัน ทำให้ชีวิตเราตกไปในวังวนของสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น แต่เรากลับคิดว่ามันเกิดจากสิ่งแวดล้อม หรือโทษสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา

เจ้านาย

สาเหตุที่แท้จริงของเรื่องราวร้าย ๆ ในชีวิต

หลายครั้งที่ผมทบทวนตัวเองแล้วพบว่า … มันเกิดจากสภาพจิตใจของเราเอง ที่มีคลื่นความถี่ที่ตรงกับเหตุการณ์บางอย่างที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เราจึงถูกดึงดูดเข้าไปสู่วังวนของเหตุการณ์เหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว …

ผมลองสังเกตดูจึงพบว่า … เหตุการณ์ในทีทำงานมันจะมีรูปแบบซ้ำ ๆ พฤติกรรมของคนในที่ทำงานก็จะมีรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะ และถูกจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ

ไม่ว่าจะที่ไหน ก็จะมีคนถูกชื่นชม คนถูกตำหนิ คนที่ present ตัวเองเก่ง  และคนที่ present ตัวเองไม่เก่ง คนที่มีความสามารถ คนที่ไม่มีความสามารถ คนที่ขยัน คนที่ไม่ขยัน … ราวกับสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ “คู่กัน” ตามธรรมชาติ …

เวลาผมถูกใครตำหนิ … ผมจึงคิดว่า … “ธรรมชาติกำลังบอกอะไรเรา” โดยไม่ได้เพ่งความสนใจไปที่คนทีกำลังตำหนิเรา แต่กลับเพ่งความสนใจไปที่ เรื่องราวที่ถูกตำหนิ ว่ามันจริง หรือเท็จ …

ถ้ามันจริง ผมก็ควรแก้ไขปรับปรุง

ถ้ามันเท็จ ผมก็ไม่จำเป็นต้องสนใจ

ทำแบบนี้เราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดคนที่ตำหนิเรา ถ้าธรรมชาติตำหนิเรา แล้วเราไปโกรธไปเกลียดธรรมชาติ คงเปล่าประโยชน์ เสียเวลาโดยใช่เหตุ…

ปรับใจให้เข้ากับเรื่องราว ทำความถี่ในใจให้ตรงกับ เรื่องราวของความสำเร็จ ที่มันมีอยู่เช่นกันตามธรรมชาติ … นั่นคือเคล็ดไม่ลับเล็ก ๆ ที่ผมปฏิบัติด้วยตนเองเสมอมา … ลองดูซิครับ 

นายแว่นธรรมดา

writing-828911_1920-by-unsplash-Pixabay-270x250 (1)