#บริหารเงินส่วนบุคคลไม่ยาก : “เก็บเงินรับมือก่อนถึงวัยเกษียณ”

tumblr_o6nnyriAcM1tubinno1_1280

วัยเกษียณเป็นวัยที่ต้องมาถึงทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่กำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ และมีการทำนายเอาไว้ว่าต่อไปผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเป็นคนที่มีปัญหาทางการเงินในวัยเกษียณมากที่สุดประเทศหนึ่ง แต่คำทำนายอาจไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ เรามาหาวิธีป้องกันกันดีกว่า แนวคิดเพื่อเก็บเงินรับมือก่อนวัยเกษียณมีดังต่อไปนี้

แนวคิดแรก “วางแผนการเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 10 ปี”

สิบปีอาจจะนานในสายตาใครหลายคน แต่ความจริงแล้วสิบปีมันเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยใกล้เกษียณ ระยะเวลาที่เหลืออีกไม่มากทำให้รู้สึกว่ามันช่างแสนสั้น เมื่อเราเกษียณแล้วรายได้จากงานประจำจะหมดไปทันที หากเรายังพอมีเงินเก็บหลักล้าน บางครั้งเงินดังกล่าวอาจพออยู่ได้ แต่จะต้องอยู่อย่างกระเบียดกระเศียร และถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมา ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นทุกวัน เงินเก็บหลักไม่กี่ล้านก็จะหมดไปได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น เราควรวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยสิบปี นั่นคือ เริ่มต้นทันทีไม่ต้องรอ

ลองคำนวณดูเล่นๆ ว่าหากเราต้องการเงินใช้ยามเกษียณราว 20,000 บาทต่อเดือนเท่ากับเราต้องมีสินทรัพย์ที่ผลิตเงินปันผลให้เราโดยไม่ต้องทำงานตกปีละ 2.4 แสนบาท ถ้าเรานำเงินไปลงทุนให้ผลตอบแทนปีละ 5% (ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง) เราต้องมีเงินไปลงทุนราว 4.8 ล้านบาท  หากวันนี้เรายังไม่มีเงินก้อนนี้ คงต้องรีบหน่อยก่อนเกษียณ เพราะเงินก้อนในวัยเกษียณเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่แสนสำคัญอย่างยิ่งทีเดียว

แนวคิดต่อมา “วางแผนกำจัดหนี้สินที่ไม่ดี”

ก่อนที่เราจะคิดเรื่องเก็บเงิน เราควรกำจัดหนี้สินเสียก่อน โดยเฉพาะหนี้สินที่ไม่ดี ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ด้วยการทยอยลดการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น และหากเรามีเงินก้อน ควรนำไปโปะหนี้ให้หมดก่อนนำไปใช้จ่าย หรือแม้แต่เก็บออม เพื่อให้หนี้หมดเร็วที่สุด เพราะดอกเบี้ยจ่ายนั้นถ้าเราคิดรวมๆ กันในแต่ละปีถือว่าไม่น้อย โดยเฉพาะหนี้สินจากบัตรเครดิต หรือหนี้สินจากการกู้เงินส่วนบุคคลรีบปิดเร็วเท่าไรยิ่งดี

shutterstock_162055205-1024x683

แนวคิดที่สาม “เก็บเงินออมนำไปลงทุน”

เมื่อเราจัดการหนี้ได้พอสมควรแล้ว เราก็จะเริ่มมีเงินเหลือเก็บ แนวคิดการเก็บเงินก็คือ เก็บออมก่อน ที่เหลือค่อยนำไปใช้จ่าย เมื่อเรามีเงินออมก้อนหนึ่ง ก็สามารถนำไปลงทุนต่อยอดเพื่อให้งอกเงย สำหรับรูปแบบการลงทุนนั้นต้องขอบอกว่าการฝากเงินไว้กินดอกเบี้ยเป็นแนวคิดที่แย่ที่สุด ยกเว้นเรายังหาวิธีที่ดีไม่ได้ก็ฝากเงินไว้ก่อน แต่ในปัจจุบันวิธีการลงทุนมีหลากหลายให้เลือก ดังต่อไปนี้

  • ลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ : การลงทุนในพันธบัตร หรือตราสารหนี้สำหรับบุคคลธรรมดา อาจจะยุ่งยากหน่อย บางครั้งเราต้องไปเข้าคิวที่หน้าธนาคารเพื่อซื้อพันธบัตรดีๆ แต่วิธีที่ง่ายกว่า คือ เราสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมได้ วิธีการนี้แม้จะดูยุ่งยาก แต่ก็ได้ผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคารไว้เฉยๆ
  • ลงทุนในกองทุนรวม : วิธีที่ง่ายขึ้น และผลตอบแทนค่อนข้างดี ก็คือการลงทุนในกองทุนรวม โดยให้ผู้จัดการกองทุนเก่งๆ ช่วยลงทุนแทนเรา รูปแบบของกองทุนรวมมีหลากหลาย แต่ให้เรา focus ที่นโยบายการลงทุนว่า เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น หรือในตราสารหนี้ ถ้าเราลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5-15% ต่อปี เป็นเวลาติดต่อกัน 4-7 ปี เงิน 1 ล้านของเราจะกลายเป็น 2 ล้าน หรือสองเท่าตัว (ตามกฎ 72) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาได้ที่เว็บไซต์ทางการเงิน Krungsri Guru นะครับ
  • ลงทุนในหุ้น : วิธีการที่ดูเหมือนง่าย แต่ความจริงแล้วยากยิ่ง แต่ถ้าเรามั่นใจในความสามารถของตัวเอง ลองลงทุนในหุ้นดู เพียงแต่ถ้าแนวคิดของเราต้องการลงทุนเพื่อมีเงินใช้ยามเกษียณ เราควรเลือกหุ้นที่มีความมั่นคงปลอดภัย และมีเงินปันผล โดยพุ่งเป้าหมายไปที่ผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นหลัก เพื่อลดความโลภในใจ และป้องกันความเสี่ยงไปในตัว

แนวคิดที่สี่ “ลงทุนในกองทุนรวมด้วยการซื้อถัวเฉลี่ย”

การลงทุนแนวซื้อถัวเฉลี่ย หรือเรียกเป็นภาษาเทคนิคว่า Dollar Cost Average (DCA) เป็นแนวทางการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับคนที่ไม่มีเวลาลงทุนเต็มเวลา แต่อยากออมเงินให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากในธนาคาร วิธีการก็คือ เลือกกองทุนที่เราสนใจที่จะซื้อถัวเฉลี่ย และกำหนดจำนวนเงินที่เราจะตัดซื้อทุกเดือน กำหนดวันที่ต้องการให้ตัดเงินเพื่อออมไว้ในกองทุนรวม

ยกตัวอย่างเช่น ผมต้องการออมเงินไว้กับกองทุนรวมด้วยการให้ตัดบัญชีเฉลี่ยทุกเดือน เดือนละ 5000 บาท ทุกๆ วันที่ 5 ของแต่ละเดือน ถ้าผมออมติดต่อกันครบสิบปี โดยสมมติว่ากองทุนที่ผมออมมีอัตราการเติบโตทุกปีๆ ละ 10% และผมทบเงินเข้าไปทุกปีๆ ละ 6 หมื่นบาท จะมีหน้าตาต่อไปนี้

DCA

จากตารางจะพบว่าปีสุดท้ายเงินของเราที่ออมไว้กับกองทุนที่เติบโตปีละ 10% นั้นจะมีเงินออมในรูปแบบของหน่วยของกองทุนรวมทั้งหมด 1 ล้านบาทเศษ นั่นคือ “เป้าหมาย” ที่สำคัญของการออมแบบถัวเฉลี่ยในกองทุนรวม และยิ่งกองทุนที่เราเลือกมีเงินปันผล บางทีเราอาจไม่ต้องขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อนำเงินมาใช้ แต่เราสามารถนำเงินปันผลมาใช้จ่ายแทนได้ ในกรณีที่เราออมมากขึ้น ระยะเวลานานขึ้นก็จะทำให้ผลตอบแทนดีขึ้น

แนวคิดสุดท้าย “ลงทุนรูปแบบอื่นๆ”

การลงทุนนั้นแท้ที่จริงแล้วมีหลากหลายรูปแบบ การลงทุนรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในทองคำ ในฟิวเจอร์ ในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนนั้นแท้จริงมีทางเลือกมากมาย

อย่างไรก็ตามการลงทุนที่สามารถตอบโจทย์วัยเกษียณนั้นต้องมีวินัย และต้องไม่ลืมโจทย์ของคนวัยเกษียณ พยายามรักษาเงินต้นที่แสนมีค่าเอาไว้ให้ได้ ถ้าคิดว่ายังมีความรู้ไม่มากพอ แนะนำให้เข้าไปอ่านหาความรู้แบบง่ายๆ ที่นี่ https://www.krungsri.com/bank/th/krungsri-guru/home.html หรือติดตามได้จากคลิปของกรุงศรีกูรูนะครับ

ติดตามเพิ่มเติมที่นี่ ลงทุนอย่างไรให้งอกเงย #ฉบับวัยเกษียณ

ไม่มีเวลาอ่าน… ติดตามในรูปแบบคลิ๊ป… “คลิ๊กที่นี่”

เกี่ยวกับผู้เขียน

นายแว่นธรรมดา

อ่านทุกเรื่องราวของความสำเร็จที่คุณทำได้อย่างแน่นอน “คลิ๊กอ่านที่นี่”

และอ่านทุกเรื่องราวของหุ้นอสังหา หุ้นที่จะได้รับอนิงสงค์จากการที่มีรถไฟฟ้าหลากหลายสายเกิดขึ้น! คลิ๊กอ่านต่อที่นี่เลยครับ

 

‪#‎ช่องทางการติดตามข้อมูล‬‪#‎นายแว่นธรรมดา‬

สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการติดตามข้อมูล โดยเฉพาะสมาชิกเว็บ www.naiwaen.com ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ naiwaentammada@gmail.com

หรือเข้าไปติดตามบทความในรูปแบบคลิ๊ปเสียงที่ https://www.youtube.com/channel/UCcQxvgiObaaA2DI3UOqrXZw

เพื่อนๆ ยังสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดที่บล็อกพันทิป http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=naiwaentammada(ปัจจุบันมียอดเพจวิวกว่า 3.1 ล้านวิว)

หรือยังไม่จุใจท่านยังสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่นี่ครับ https://plus.google.com/u/0/118319315169248364407

สำหรับเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์… เพื่อนๆ สามารถเข้าไปหาข้อมูลที่ต้องการได้ที่นี่ www.topofliving.com

และเตรียมพบกับเว็บบอร์ดคุยเรื่องหุ้นเร็วๆ นี้นะครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน อีโมติคอน grin
สำหรับ “นายแว่นธรรมดา” แล้วเราจะทำให้เพื่อนๆ ทุกท่าน

“มีชีวิตที่ง่าย และดี”

ขอแนะนำเว็บไซค์เกี่ยวกับบ้าน และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ www.topofliving.com

mini LOGO TOP