สร้างเครื่องผลิตกระแสเงินสดด้วยตัวคุณเอง “มองหาเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ”

สร้างเครื่องผลิตกระแสเงินสดด้วยตัวคุณเอง “มองหาเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ”

ต้นไม้ใหญ่ในวันนี้มีจุดกำเนิดจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ และเริ่มเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ แต่ใช่ว่าเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดจะสามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงแข