#การเงินส่วนบุคคล : ซื้อบ้านแล้ว ซื้อรถยนต์แล้ว ทำประกัน แถมลูกเริ่มเรียน จะบริหารจัดการเงินยังไงไม่ให้ติดขัด?

ซื้อบ้าน รถ ประกัน ลูกเริ่มเรียน แต่ยังอยากไปเที่ยว ทำไงดี

คำถามสำคัญ สำหรับชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน คือ ทำอย่างไร จึงจะสามารถวางแผนการเงินให้ลงตัว มีความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายที่ต้องพบในชีวิตประจำวัน บทความนี้มีแนวทางนำเสนอให้ครับ

เริ่มต้นด้วย “การวางแผนทางการเงิน”

เป็นคำตอบที่ต้องทำร่วมกันในครอบครัว โดยการทำบัญชีของรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคิดถึงสิ่งที่เรามี คือ รายรับ และสิ่งที่เราต้องใช้จ่ายคือ รายจ่าย และ สิ่งที่เราต้องกันไว้สำหรับอนาคตทั้งของตัวเราเองและคนอื่นๆในครอบครัว คือ เงินออม จากนั้น จึงเริ่มทำการแจกแจงเงินในแต่ละส่วน เป็นบัญชีประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) เริ่มต้นจากบัญชีรายรับ

โดยเอารายรับของทั้งสองคนในครอบครัวมารวมกันก่อน (ถ้าทำงานกันทั้งคู่นะ) เพื่อให้เห็นตัวเลขที่แท้จริงของรายรับในครอบครัว บัญชีรายรับ จะเป็นบัญชีหลักที่ทำให้เห็นว่า เรามีรายรับเข้ามาเท่าไหร่นั่นเอง

2) เริ่มทำบัญชีรายจ่าย

โดยเป็นการรวบรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนในครอบครัว เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าประกัน ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งตัวเลขที่อยู่ในบัญชีนี้ จะแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งจะมีทั้ง fix cost ที่เราต้องจ่ายในทุกเดือน เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าประกัน และ ค่าใช้จ่ายที่จะแปรผันในแต่ละเดือน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการทบทวนค่าใช้จ่ายของครอบครัวไปด้วยในตัว ว่าเรามีการใช้เงินในจุดไหนที่มากเกินไปหรือไม่ ถ้ามีมากเกินไป เราจะได้นำมาใช้ในการช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสมของสถานะทางการเงินของแต่ละครอบครัว

wife
3) บัญชีฉุกเฉิน หรือ เงินสำรองฉุกเฉินที่แต่จะครอบครัวควรจะต้องมีไว้นั้นเอง

เพื่อเป็นการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามากอย่างฉุกเฉิน โดยไม่ได้คาดคิด เช่น อุบัติเหตุต่างๆ อาการเจ็บป่วยแบบกะทันหัน หรือการที่ต้องซ่อมแซมบ้านโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน บัญชีส่วนนี้ จัดเป็นบัญชีเงินออมของครอบครัวที่มีความสำคัญมาก ห้ามละเลยเด็ดขาด เพราะเรื่องฉุกเฉิน มักจะมาแบบไม่ทันตั้งตัว ถ้าไม่มีเงินออมในส่วนนี้ การดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามา จะทำให้เกิดปัญหากับระบบการเงินของครอบครัวอย่างแน่นอน บัญชีฉุกฉิน สามาระสะสมได้ในรูปแบบของการฝากในบัญชีแบบออมทรัพย์เพราะสามารถนำเงินออกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ หรือในรูปของการประกันต่างๆ โดยเฉพาะการประกันชีวิตและประกันสุขภาพของคนในครอบครัว ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยง เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเรานั่นเอง

หนังสือใหม่อยากแนะนำ “หาหุ้นทำเงินสไตล์วีไอ” : อ่านเล่มนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการหาหุ้นในสไตล์นักลงทุนระยะยาว (แนววีไอ) ต้องทำอย่างไร วางแผนแล้วเพียงคลิ๊กตาม link ข้างล่างนะครับ

บัญชีค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจ บัญชีนี้ ควรจะต้องมี เพื่อเป็นแรงกระตุ้น และสร้างเป้าหมายของการเก็บเงินออมของครอบครัว ซึ่ง อาจจะเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยว หรือ การพักผ่อนของครอบครัว ซึ่งทำให้เราสามารถแยกงบการเงินออกมาได้เป็นส่วนที่สามารถนำมาใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อนโดยไม่กระทบต่อบัญชีอื่นๆที่จำเป็นของครอบครัวนั่นเอง

และอีกหนึ่งบัญชี ที่สำคัญมากๆสำหรับทุกครอบครัว นั่นคือ บัญชีเงินออม หรือ บัญชีเงินสะสมเพื่อการเกษียณ อย่างลืมว่า เราสามารถทำงานได้จนถึงช่วงอายุหนึ่งๆเท่านั้น ต่อให้เราคิดว่า เรามีความสามารถที่จะทำงานต่อไปได้เรื่อยๆ แต่การเปลี่ยนแปลง และคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามา ย่อมมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เราต้องเกษียณตัวเองไปในที่สุด การเตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณอย่างเป็นสุข จึงเป็นสิ่งสำคัญ เริ่มจากการที่มีบัญชีเงินออมนี่แหละ ซึ่งสามารถแบ่งให้เป็นบัญชีเงินออมเพื่อการลงทุนในแบบต่างๆ ทั้งการลงทุนในระยะสั้น และระยะยาว

05

 

โดยสามารถเลือกลงทุนได้ตามความพึงพอใจของแต่ละบุคคลเลย ถ้าต้องการผลกตอบอทนที่สูง และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับพอสมควร การลงทุนในตลาดหุ้น กับหุ้นหลากหลายประเภท จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่ถ้าคิดว่า ยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้น การซื้อพันธบัตร หรือการซื้อกองทุนรวมประเภทต่างๆ อาจจะมีความเหมาะสมมากกว่า นอกจากการซื้อเพื่อการออมแล้ว การมองหาการลงทุนที่สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีในแต่ละปี ยังเป็นสิ่งที่ควรกระทำ เพราะนอกจากจะได้เก็บเงินออม ในลักษณะของการลงทุนแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีที่เราจะต้องเสียได้อีกด้วย แต่ในการลงทุนทุกประเภท ขอให้ทำการศึกษาหาข้อมูล และประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และครอบครัวกันก่อน ที่จะไปลงทุนนะ เพราะการลงทุนทุกประเภท ย่อมมีความเสี่ยงกันทั้งนั้น

Rascal
จะเห็นได้ว่า การทำบัญชีแบบนี้ สิ่งที่จะได้มาคือ รายรับ รายจ่าย และ เงินส่วนที่เหลือจากรายจ่าย ซึ่งสามารถนำมาจัดสรรต่อให้เป็นเงินฉุกเฉิน เพื่อการท่องเที่ยว และ เพื่อการลงทุน ซึ่งถ้าเราสามารถจัดการวางแผนการเงินแบบนี้ได้ การซื้อบ้าน รถ ประกัน ค่าใช้จ่ายในการเรียนของลูก และการท่องเที่ยวของครอบครัว จะไม่เป็นปัญหาต่อรายรับและรายจ่ายในครอบครัวอย่างแน่นอน

#นายแว่นธรรมดา


.
ติดต่อนายแว่นธรรมดา naiwaentammada@gmail.com
หรือเข้าไปติดตามบทความในรูปแบบคลิ๊ปเสียงที่ https://www.youtube.com/channel/UCcQxvgiObaaA2DI3UOqrXZw
.
เพื่อนๆ ยังสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดที่บล็อกพันทิป http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=naiwaentammada(ปัจจุบันมียอดเพจวิวกว่า 3.9 ล้านวิว)
.
หรือยังไม่จุใจท่านยังสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่นี่ครับ https://plus.google.com/u/0/118319315169248364407
.
อยากมีบ้านหลังแรก www.topofliving.com
https://www.facebook.com/topofliving/
.
เรื่องหุ้นไว้ใจผม www.naiwaen.com

ad-300-200

#‎หนังสือน่าอ่าน‬ เจาะหุ้น VI เกาะกระแสเมกะเทรนด์

กระแสเมกะเทรนด์ในยุคใหม่มีอะไรบ้าง และเราจะลงทุนอย่างไรให้เกาะไปกับกระแส เพื่อไม่ให้ตกรถ หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าประสบการณ์ลงทุนในหุ้น จะทำให้คุณไม่ต้องเสี่ยงกับหุ้นที่เราไม่รู้จัก และปลอดภัยจากการลงทุนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

หน้าปก เจาะหุ้นวีไอเกาะกระแสเมกะเทรนด์

บทนำ “จุดเริ่มต้นของการลงทุนแนววีไอ”
บทที่ 1 เลือกหุ้นอย่างไรให้ปลอดภัย
บทที่ 2 เจาะหุ้นเหล็ก
บทที่ 3 ยุคแห่งพลังงานสะอาด และเมกะเทรนด์โรงไฟฟ้า
บทที่ 4 บทเรียนหุ้นพลังงานทดแทน
บทที่ 5 เจาะแก่นหุ้นเล็กโตไว
บทที่ 6 วีไอซื้อหุ้นต้องดูอะไรบ้าง?
บทที่ 7 ประสบการณ์ลงทุนหุ้นโภคภัณฑ์
บทที่ 8 ประสบการณ์ลงทุนหุ้นรถไฟฟ้า และหุ้นคอนโดมิเนียม

ติดตามได้ที่นี่เลยครับ “คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หนังสือ”

นายแว่นธรรมดา

อ่านหุ้นที่เกี่ยวข้อง และหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ “คลิ๊กเลย”

อ่านทุกเรื่องราวของความสำเร็จที่คุณทำได้อย่างแน่นอน “คลิ๊กอ่านที่นี่”

และอ่านทุกเรื่องราวของหุ้นอสังหา หุ้นที่จะได้รับอนิงสงค์จากการที่มีรถไฟฟ้าหลากหลายสายเกิดขึ้น! คลิ๊กอ่านต่อที่นี่เลยครับ

อ่านหนังสือเสริมความรู้ #ลงทุนหุ้นให้โตเร็ว : ปัญหาของนักลงทุนหุ้นโตเร็วก็คือ มองหุ้นโตเร็วไม่ออก มองภาพใหญ่ไม่ชัดเจน และจัดพอร์ตไม่เป็น ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ “ลงทุนหุ้นให้โตเร็ว” ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

‪#‎ช่องทางการติดตามข้อมูล‬‪#‎นายแว่นธรรมดา‬

สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการติดตามข้อมูล โดยเฉพาะสมาชิกเว็บ www.naiwaen.com ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ naiwaentammada@gmail.com

หรือเข้าไปติดตามบทความในรูปแบบคลิ๊ปเสียงที่ https://www.youtube.com/channel/UCcQxvgiObaaA2DI3UOqrXZw

เพื่อนๆ ยังสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดที่บล็อกพันทิป http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=naiwaentammada(ปัจจุบันมียอดเพจวิวกว่า 3.1 ล้านวิว)

หรือยังไม่จุใจท่านยังสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่นี่ครับ https://plus.google.com/u/0/118319315169248364407

สำหรับเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์… เพื่อนๆ สามารถเข้าไปหาข้อมูลที่ต้องการได้ที่นี่ www.topofliving.com

และเตรียมพบกับเว็บบอร์ดคุยเรื่องหุ้นเร็วๆ นี้นะครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน อีโมติคอน grin
สำหรับ “นายแว่นธรรมดา” แล้วเราจะทำให้เพื่อนๆ ทุกท่าน

“มีชีวิตที่ง่าย และดี”

ขอแนะนำเว็บไซค์เกี่ยวกับบ้าน และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ www.topofliving.com

mini LOGO TOP