#หุ้นน้องใหม่IPO : หุ้นพลังงานหมุนเวียน BCPG

หุ้นพลังงานหมุนเวียน BCPG

บทนำ

                พลังงานหมุนเวียนจะกลายเป็นอนาคตของการบริหารจัดการพลังงานในประเทศไทย ที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนจึงมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างสดใส บางตัวมีแค่ข่าวว่าจะทำโรงไฟฟ้า (ยังไม่ได้ทำจริง) แต่หุ้นขึ้นนำไปก่อนแล้ว การคัดเลือกหุ้นลงทุนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดความสำเร็จสำหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นกลุ่มนี้

ในอนาคตสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยจะมีสัดส่วนราว 20% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ประกอบกับประเทศไทยมีความเข้มแสงสูง เหมาะสำหรับการตั้งโรงไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ และมีแหล่งปลูกพืชพลังงานเยอะ แถมในภาคใต้ยังมีแหล่งไม้ เศษไม้ เป็นจำนวนมาก ทำให้มีวัตถุดิบในการตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ทำให้หุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะกลายเป็น Big Player ของตลาดหุ้นในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัย

บทความนี้ผมขอนำเสนอ หุ้นพลังงานหมุนเวียน BCPG หุ้นน้องใหม่ IPO ที่มีโรงไฟฟ้าสร้างเสร็จแล้ว จ่ายไฟเป็นที่เรียบร้อย มีรายรับแน่นอน และมีแผนการขยายกิจการในอนาคตอีกมากมาย ติดตามกันเลยครับ

BCPG หุ้น IPO

ประวัติย่อของโรงไฟฟ้า BCPG

  • บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BCPG”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“BCP”) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 9 หลังจากนั้นจึงเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (พาร์) 5 บาท
  • ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 บริษัทได้ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38 MW ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา จาก BCP และเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่มของ BCP ที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด
  • ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัท เข้าซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 164 MW (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 200 MW) โดยแบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 20 MW และโครงการที่กำลังพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 144 MW
  • ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 กลุ่มบริษัท ได้เข้าซื้อใบอนุญาต และที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ. ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 30 MW (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 36 MW) และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศไทยที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้สนับสนุนโครงการจำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้งรวม 12 MW ซึ่งคาดว่าจะ COD ได้ภายในสิ้นปีนี้

นายแว่นปัจจุบันบริษัทลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีบริษัทในกลุ่มรวมทั้งหมด 50 บริษัท โดยเป็นบริษัทในประเทศไทย 8 บริษัท และเป็นบริษัทในต่างประเทศ 42 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 324 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 418 เมกะวัตต์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 130 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 182 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 118 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 12 เมกะวัตต์
  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมประมาณ 194 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 236 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 20 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 174 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

ปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

BCPG

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)

โครงสร้างรายได้

รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของ BCPG แบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ก็คือ รายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน และรายได้ส่วนเพิ่มจากการรับซื้อไฟฟ้า หรือ adder แต่ในระยะหลังจะมีรายได้ที่จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต ก็คือ รายได้ตามอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tarff หรือ FIT ดังแสดงในตารางข้างล่าง

BCPG โครงสร้างรายได้

จุดเด่นของหุ้นที่น่าสนใจ

  • BCPG ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีการกำหนดปริมาณและราคารับซื้อไว้อย่างแน่นอน จึงมีรายได้ประจำสม่ำเสมอ มีความแน่นอนของรายได้สูง และรายได้จากการขายไฟฟ้าก็เติบโตขึ้นทุกปีจาก 1,400 กว่าล้านบาทตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้ง จนในปัจจุบันเติบโตกว่า 3 พันล้านบาทในปี 2558 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากการขยายงานต่อเนื่อง
  • หุ้นของ BCPG ถือเป็นหุ้นเติบโต เนื่องจาก BCPG มีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในอนาคต เป็นแผนงานที่ชัดเจน และมั่นคงสูง
  • ในอนาคต หุ้นกลุ่มพลังงานหมุนเวียนจะกลายเป็น Big Player ในตลาดหุ้น เนื่องจากอยู่ในกระแสเมกะเทรนด์ และหุ้น BCPG ถือเป็นหุ้นที่มี Market Cap ค่อนข้างใหญ่ ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ
  • แผนการดำเนินงานในอนาคตของ BCPG จะมีการต่อยอดไปยังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น

ความเสี่ยงของธุรกิจ

                สำหรับความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คงหนีไม่พ้นภัยธรรมชาติ เนื่องจากโรงไฟฟ้าตั้งอยู่กลางแจ้ง ถ้ามีพายุเข้าพัดเอาแผงโซล่าร์ก็จะเกิดความเสียหายได้ หรือในช่วงที่มีแดดน้อยก็จะทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่จากประวัติการดำเนินงานของบริษัท เคยพบปัญหาตอนช่วงน้ำท่วมใหญ่ 2554 แต่สุดท้ายก็มีผลกระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้นเอง อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบริษัทได้ทำการศึกษาความเข้มของแสงในแต่ละพื้นที่โดยใช้ข้อมูลความเข้มของแสงเพื่อให้แน่ใจว่าบริเวณที่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทมีความเข้มแสงอยู่ในระดับสูง รวมถึงมีการศึกษาประวัติน้ำท่วมของพื้นที่ที่จะเข้าลงทุน อีกทั้งโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในปัจจุบันมีการรับประกันหน่วยไฟขั้นต่ำที่จะผลิตได้โดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ

ข้อคิดสำหรับการลงทุนหุ้นโรงไฟฟ้า

สำหรับการลงทุนหุ้นโรงไฟฟ้า ผมเคยเขียนเอาไว้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ “กำไรโผล่” จากการที่ค่าเสื่อมถูกตัดหมดไป … เนื่องจากโรงไฟฟ้านั้นเป็นหุ้นประเภท Capital Intensive หรือหุ้นที่ต้องมีการลงทุนสูงในช่วงต้น การลงทุนที่สูงจะมาพร้อมกับค่าเสื่อมราคาที่สูงตามไปด้วย และนั่นจะเป็นตัวกดกำไรสุทธิในบรรทัดสุดท้าย …

สำหรับหุ้นโรงไฟฟ้าอีกประเภทก็คือ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รูปแบบต่างๆ ธีมการลงทุนก็จะแตกต่างออกไปบ้าง …. แนวคิดการลงทุนก็คือ เราควรซื้อในช่วงที่โรงไฟฟ้าสร้างเสร็จ และเตรียมขายไฟ หรือ COD ขายไฟฟ้าให้กับหลวงนั่นเอง สำหรับ BCPG ที่มีการ COD ขายไฟฟ้ามาซักระยะหนึ่งแล้วถือว่าน่าสนใจครับ

หุ้นตัวนี้น่าลงทุนหรือไม่

สำหรับผมแล้วหุ้นตัวนี้ถือว่าน่าลงทุน เหมาะสำหรับคนที่ชอบหุ้นที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และผมเข้าใจว่าจะมีการปันผลอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน แต่หุ้นตัวนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือ การขยายงานไปยังต่างประเทศ และการสร้างโรงไฟฟ้าที่ต้องเกิดขึ้นแทบทุกปี ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากกระแสพลังงานสะอาดถือเป็น “กระแสโลก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นต้องการลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ทำให้โอกาสเปิดขึ้นอีกมาก แถมประเทศญี่ปุ่นเองเข้าสู่ยุคดอกเบี้ย “ติดลบ” ทำให้ต้นทุนทางการเงินสำหรับการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นมีต้นทุนที่ต่ำมาก

BCPG-Logoอย่างไรก็ดี ราคาหุ้นโรงไฟฟ้ามักจะขึ้นลงหวือหวา และรวดเร็ว ผู้เล่นก็มีมากหน้าหลายตา ทั้งเซียนหุ้น ทั้งเซียนเม่า การลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ต้องขอแอบกระซิบว่าไม่ง่ายอย่างที่คิด … แม้ภาพระยะยาวหุ้นโรงไฟฟ้าสำหรับผมถือเป็นหนึ่ง “เมกะเทรนด์” เพราะอนาคตการใช้ไฟฟ้าจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน แต่สำหรับการลงทุนนั้นเป็นอีกเรื่อง … หากเราไม่ทำการบ้านให้ดีเสียก่อน ศึกษาให้รอบคอบ ก็อาจเจ็บตัวได้อย่างที่เห็นกันมาในอดีตนั่นเองครับ …

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bcpgipo.com

(นายแว่นธรรมดา)

 

นายแว่นธรรมดา

อ่านหุ้นที่เกี่ยวข้อง และหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ “คลิ๊กเลย”

อ่านทุกเรื่องราวของความสำเร็จที่คุณทำได้อย่างแน่นอน “คลิ๊กอ่านที่นี่”

และอ่านทุกเรื่องราวของหุ้นอสังหา หุ้นที่จะได้รับอนิงสงค์จากการที่มีรถไฟฟ้าหลากหลายสายเกิดขึ้น! คลิ๊กอ่านต่อที่นี่เลยครับ

อ่านหนังสือเสริมความรู้ #ลงทุนหุ้นให้โตเร็ว : ปัญหาของนักลงทุนหุ้นโตเร็วก็คือ มองหุ้นโตเร็วไม่ออก มองภาพใหญ่ไม่ชัดเจน และจัดพอร์ตไม่เป็น ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ “ลงทุนหุ้นให้โตเร็ว” ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

‪#‎ช่องทางการติดตามข้อมูล‬‪#‎นายแว่นธรรมดา‬

สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการติดตามข้อมูล โดยเฉพาะสมาชิกเว็บ www.naiwaen.com ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ naiwaentammada@gmail.com

หรือเข้าไปติดตามบทความในรูปแบบคลิ๊ปเสียงที่ https://www.youtube.com/channel/UCcQxvgiObaaA2DI3UOqrXZw

เพื่อนๆ ยังสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดที่บล็อกพันทิป http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=naiwaentammada(ปัจจุบันมียอดเพจวิวกว่า 3.9 ล้านวิว)

หรือยังไม่จุใจท่านยังสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่นี่ครับ https://plus.google.com/u/0/118319315169248364407

สำหรับเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์… เพื่อนๆ สามารถเข้าไปหาข้อมูลที่ต้องการได้ที่นี่ www.topofliving.com

และเตรียมพบกับเว็บบอร์ดคุยเรื่องหุ้นเร็วๆ นี้นะครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน อีโมติคอน grin
สำหรับ “นายแว่นธรรมดา” แล้วเราจะทำให้เพื่อนๆ ทุกท่าน

“มีชีวิตที่ง่าย และดี”

ขอแนะนำเว็บไซค์เกี่ยวกับบ้าน และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ www.topofliving.com

mini LOGO TOP