เกมพลิกชีวิต (The Game) แก่นของชีวิต…

แก่นของชีวิต และคุณลุงต้นไม้…