การเงินสไตล์นายแว่นธรรมดา : เงินเฟ้อเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เงินเฟ้อเกิดขึ้นได้อย่างไร? ลองติดตามการ์ตูนชุดนี้ดูนะครับ

วีไอ มือใหม่ 04วีไอ มือใหม่ 05 วีไอ มือใหม่ 06วีไอ มือใหม่ 07วีไอ มือใหม่ 08 วีไอ มือใหม่ 09วีไอ มือใหม่ 10

วีไอ มือใหม่ 11