เจาะหุ้นวีไอ ไม่เสี่ยง : หุ้นน้องใหม่ IPO หุ้น TFG หรือ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ฟังในรูปแบบคลิ๊ปเสียง) 

เจาะหุ้นวีไอ ไม่เสี่ยง : หุ้นน้องใหม่ IPO หุ้น TFG หรือ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TFG

“อาหาร” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะเราต่างต้องทานอาหารวันละ 3 มื้อ ปีละกว่า 1,080 มื้อ เฉพาะคนไทย 60 ล้านคน = บริโภคอาหารกว่า 6.4 ล้านมื้อต่อปี หากเรามองให้ไกลขึ้นทั่วทั้งโลกมีประชากรกว่า 7 พันล้านคน และถ้าหากประชากรเพิ่มขึ้นปีละ 5-10% ความต้องการอาหารจึงเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร ดังนั้น ต้องมีการผลิตอาหารให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการของประชากรทั่วโลกต่อไปในอนาคตนะครับ       นั่นคือที่มาของการเจาะลึกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร บทความนี้ นายแว่นธรรมดา ขอนำเสนอหุ้นน้องใหม่ IPO หุ้น TFG ที่ผลิตเนื้อไก่ เนื้อสุกร อาหารสัตว์ และได้เริ่มก้าวเข้าสู่อาหารสำเร็จรูปอีกด้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบ ส่วนจะเป็นอย่างไร ติดตามกันได้เลยครับ

TFG หุ้นไก่เล็ก

ลักษณะธุรกิจของ TFG

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เป็นผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและประเทศเวียดนาม โดย TFG เป็นผู้จำหน่ายเนื้อไก่ และสุกรมีชีวิตสำหรับตลาดเนื้อสุกรสดรายใหญ่ของประเทศ

สำหรับการดำเนินธุรกิจของ TFG นั้นจะเน้นการผลิตไก่ (ไก่ทั้งตัว ชิ้นส่วนไก่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่) และจำหน่ายสุกรมีชีวิตเป็นหลัก โดยการจำหน่ายจะผ่านนายหน้าซื้อขาย ผู้ค้าปลีก โรงงานผลิตชิ้นส่วนสัตว์ บริษัทค้าปลีกแบบสมัยใหม่ หรือ Modern Trade บริษัทอุตสาหกรรมค้าปลีก ตัวแทนส่งออก และลูกค้าส่งออก

รายละเอียดของแต่ละธุรกิจ

ธุรกิจไก่ : บริษัทฯ จัดหาลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ และนำมาเพาะเลี้ยงในฟาร์มของบริษัท ออกไข่ และฟักไข่ที่โรงฟัก จากนั้นจะส่งลูกไก่ให้เกษตรกรเพื่อเลี้ยงในฟาร์มภายใต้ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา โดยปัจจุบันมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ทั้งประเภทไก่ทั้งตัว และชิ้นส่วนไก่ รวมถึงไก่มีชีวิตให้แก่ลูกค้าภายในประเทศเป็นหลัก และเริ่มส่งออกชิ้นส่วนไก่ไปยังประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป อีกทั้งเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่ประเภทไส้กรอกเมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสายการผลิตไก่ให้มากขึ้น

ธุรกิจสุกร : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพาะพันธุ์สุกร และฟาร์มสุกรทั้งในประเทศและประเทศเวียดนาม โดยบริษัท TFG ได้ซื้อลูกสุกรทวดพันธุ์ที่ได้รับคัดสรรจากสายพันธุ์ชั้นดี และนำเทคนิคการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ “ดูร็อคxแลนด์เรซxยอร์คเชียร์” มาใช้เพื่อให้ได้ลูกสุกรขุนที่แข็งแรงที่สุด จากนั้นนำส่งให้เกษตรเลี้ยงในฟาร์มภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญา ก่อนนำจำหน่ายสุกรมีชีวิตแก่ลูกค้า

ธุรกิจอาหารสัตว์ : TFG ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ โดยเน้นอาหารไก่และอาหารสุกร เพื่อนำมาใช้ภายในระบบฟาร์มของบริษัทฯ และขายให้แก่ลูกค้าภายนอกครับ

ธุรกิจอื่นๆ  : ได้แก่ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์ และอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ที่ทำจากพลาสติก เพื่อใช้ในธุรกิจของ TFG เป็นหลัก และยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตวัคซีนและยาสัตว์อีกด้วย

จุดแข็งทางธุรกิจ

  • เป็นผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร
  • เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจไก่และสุกรของประเทศ ที่พร้อมจะขยายธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง
  • โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบ โดยการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อสร้างความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์และตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่
  • โรงงานและเครื่องจักรที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของธุรกิจและการส่งออกที่มีมาตรฐาน
  • มีศูนย์วิจัยและพัฒนาของตนเอง พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และได้มาตรฐานระดับสากล

TFG โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของ TFG นั้นจะอยู่ในธุรกิจไก่แบบครบวงจรกว่า 68% มีรายได้ในธุรกิจสุกรกว่า 24% มีรายได้ในธุรกิจอาหารสัตว์ 8% ที่เหลือคือธุรกิจการวิจัยและพัฒนา

TFG โครงสร้าง
การเติบโตของรายได้นั้น ตั้งแต่ปี 2554-2557 TFG มีการเติบโตของรายได้กว่า 33.6% สะท้อนถึงความสามารถในการทำรายได้รวมเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยต่อปีกว่า 11.3% หากทำได้แบบนี้เรื่อยๆ ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว อย่างไรก็ตามในส่วนของกำไรจะขึ้นอยู่กับราคาเนื้อไก่-หมู ที่ขึ้นลงตามความต้องการของตลาด

TFG ตารางรายได้

ข้อมูลการเสนอขาย IPO

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย โดยแบ่งสายผลิตภัณฑ์เป็นธุรกิจไก่ ธุรกิจสุกร ธุรกิจอาหารสัตว์

กลุ่มอุตสาหกรรม:เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ:อาหารและเครื่องดื่ม

จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย IPO: 1,100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 21.57% ของหุ้นทั้งหมด ที่ปรึกษาทางการเงิน: บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

วัตถุประสงค์การใช้เงินระดมทุน

  1. เพื่อการขยายธุรกิจสัตว์ปีก สุกร และอาหารสัตว์
  2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท
  3. ใช้ชำระหนี้สถาบันการเงิน

ข้อสรุปของการลงทุนในหุ้น TFG

หุ้น TFG ถือว่าน่าสนใจในมุมมองของผม จากการขยายตัวของจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการในการบริโภคเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีการขยายธุรกิจไก่โดยเพิ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนไก่ ฟาร์มไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โรงฟักไข่ไก่และฟาร์มไก่พันธุ์ อีกทั้งยังมีการเข้าไปลงทุนธุรกิจฟาร์มสุกรในประเทศเวียดนาม ที่มีปริมาณความต้องการในการบริโภคสูง รวมทั้งขยายโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการในการบริโภคและการขยายการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

(หมายเหตุ: ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่นี่เลยครับ http://www.tfg.co.th)

จะเห็นได้ว่าธุรกิจของ TFG นั้นมีการขยายตัวอย่างไม่หยุดนิ่งจริงๆ ครับ สำหรับนักลงทุนนั้นหากเรามีความเชื่อมั่นในอัตราการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในช่วงที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำแบบนี้ ถือว่าน่าสนใจลงทุนไม่น้อย เพราะหากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และราคาเนื้อสัตว์สูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพราะภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว หุ้นของเราก็จะเติบโตตามไปด้วยนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบกัน สำหรับผมแล้ว TFG ถือว่าน่าสนใจ เป็นหุ้นลูกเจี๊ยบที่พร้อมจะเติบโตเป็นหุ้นแม่ไก่ ที่พร้อมออกไข่ทองคำให้กับเจ้าของในอนาคตครับ

อย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ ผมจะคอยติดตามข้อมูลของหุ้นตัวนี้ต่อไป ในอนาคตหากมีความเคลื่อนไหวจะนำมาแจ้งให้ทราบกันครับ … ผู้เขียนเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การตัดสินใจลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ

NAIWAENTAMMADA

คำเตือน การวิเคราะห์หุ้น การลงทุนรูปแบบต่างๆ และเทคนิคการลงทุนในหุ้นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร ผู้เขียนบทความไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยง หรือความเสียหายในการลงทุนของผู้รับข้อมูลนะครับ

เปิดรับสมัครสมาชิก

เว็บบล็อก “นายแว่นธรรมดา” เปิดรับสมัครสมาชิกรายปีครับ โดยสมาชิกจะได้รับหนังสืออีบุ๊กส์ฟรี 1 เล่มจาก “ร้านหนังสืออีบุ๊กส์ นายแว่นธรรมดา” มีหนังสือเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน การทำธุรกิจส่วนตัว ให้เลือกซื้อแล้วนะครับ สำหรับสมาชิก 9 ปี ดาวน์โหลดหนังสือฟรี 1 เล่มครับ… สมาชิกตลอดชีพรับฟรีอีบุ๊กส์ 2 เล่ม สมัครคลิ๊กที่เมนู “สมัครสมาชิก” 

หรือติดต่อ
naiwaentammada@gmail.com

สมัครสมาชิก

ขอแนะนำหนังสือ “กลุยุทธ์จับจังหวะลงทุนหุ้น

กลยุทธ์หุ้น

กลยุทธ์จับจังหวะลงทุนหุ้น (Knowing Money Game) เจาะลึกการเล่นหุ้นแบบเน้นคุณค่า เข้าสู่สนามการลงทุนอย่างคุ้มค่าและไม่เสี่ยง   วิเคราะห์เจาะจุดการเล่นหุ้นอย่างถึงแก่น  ชี้ช่องแนะแนวทางรวยตามสไตล์นักลงทุนระดับโลก ให้คุณก้าวเข้าสู่เกมหุ้นได้อย่างสวยงาม และไม่เสี่ยง

#ลงทุนหุ้นให้โตเร็ว : ปัญหาของนักลงทุนหุ้นโตเร็วก็คือ มองหุ้นโตเร็วไม่ออก มองภาพใหญ่ไม่ชัดเจน และจัดพอร์ตไม่เป็น ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ “ลงทุนหุ้นให้โตเร็ว” ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

 

(ฟังแนวคิดการลงทุนในรูปแบบคลิ๊ป)