เปลี่ยนตัวเองใหม่ ไม่ยาก : ภาพชีวิตกำลังเปลี่ยน…

แต่เดิมเมื่อหลายปีที่ผ่านมา… ภาพที่ผมเห็นอยู่เป็นประจำทุกๆ วันก็คือ… การเดินทางไปทำงานประจำ… ตอกบัตร… เข้าทำงาน เริ่มต้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันต่อวัน… เพราะหน้าที่ที่ผมเคยได้รับผิดชอบก็คือ “ผู้จัดการฝ่ายผลิต” ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง… เจ้าของกิจการจ้างผมมาเพื่อแก้ปัญหา และปัญหาในโรงงานก็มีทุกวัน… ภาพชีวิตของผมในช่วงนั้นจึงเป็นภาพของการทำงานประจำ การพบปะผู้คนเดิมๆ ลูกน้อง… หัวหน้า… เจ้าของ… วนเวียนซ้ำไปซ้ำมา… วิวที่ผมต้องเดินทางไปทำงานก็เดิมๆ … แต่แล้วภาพชีวิตของผมก็ “เปลี่ยน”

ภาพชีวิต

เมื่อผมลาออกจากงานโรงงาน… มาเรียนต่อ… ภาพชีวิตผมจึงเปลี่ยนอีกครั้ง… ภาพในครั้งนั้นเปลี่ยนจากการทำงานประจำ ไปเป็นนักศึกษา… ผมศึกษาเล่าเรียนอยู่นาน… ภาพชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ในมหาวิทยาลัย… แต่คราวนี้ผมได้พบปะผู้คนมากขึ้น และเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตา… จากคนทำงาน ไปเป็นนักศึกษา… วิวที่ผมเห็นทุกวันก็จะเป็นวิวในมหาวิทยาลัย… ผมเห็นต้นไม้ใหญ่ เห็นภาพของบรรยากาศใหม่ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย… และเมื่อผมจบการศึกษา… ภาพชีวิตก็เปลี่ยนอีกครั้ง…

ผมกลายเป็นนักลงทุน… ผมกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ … และภาพชีวิตของผมก็เริ่ม “เปลี่ยน” ในฐานะของเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ผมต้องพบปะผู้คนมากขึ้นกว่าเดิม ผมเริ่มออกงานมากขึ้น ภาพที่เคยอยู่กับที่ อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็เริ่มเปลี่ยนอีกครั้ง… ผมต้องเข้าไปติดต่องาน พบปะผู้คนต่างๆ ผู้คนในระดับผู้ประกอบการ นักลงทุนเก่งๆ … ภาพของผมเปลี่ยนไปจากเดิมมากเมื่อเทียบกับอดีตในหลายปีที่ผ่านมาครับ…

ภาพชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปตามความคิด… เปลี่ยนไปตามทัศนคติ… เมื่อก่อนในอดีต… ผมไม่เคยมีความคิดว่า… ผมจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผมจะเป็นนักลงทุน หรือแม้แต่เป็นนักเขียน… ผมคิดเพียงว่า… เป็นผู้จัดการแผนกผลิต ทำงาน เก็บเงิน มีครอบครัว และเกษียณ … มันไม่มีอะไรแน่นอนครับ… เมื่อผมได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ผมออกไปข้างนอก… ไปสัมผัสมัน… แล้ววันหนึ่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต! ภาพชีวิตของผมจึง “เปลี่ยน”

ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าอนาคต “ภาพชีวิต” จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไร… แต่ผมเข้าใจว่า “ภาพ” มันเปลี่ยนไปตามทัศนคติ เปลี่ยนไปตามวิธีคิด ไม่มีใครบอกคุณได้ว่าคุณจะมีภาพชีวิตแบบใด สวยหรู หรือยากลำบาก… เราต้องบอกตัวเราเอง… เราต้องเลือกด้วยตนเอง… ผมบอกได้เพียงว่า… “ภาพชีวิต” ในวันนี้… ผมมีความสุขดีครับ…

มองภาพของคุณ เลือกวาดภาพของตัวคุณเอง… ไม่มีใครวาดภาพชีวิตของเราได้ นอกจากตัวเราเองเท่านั้นครับ!

NAIWAENTAMMADA

ขอแนะนำเว็บไซค์สำหรับคนอยากมีบ้านหลังแรก และต้องการมองหาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

http://www.topofliving.com/ (โดยนายแว่นธรรมดา เช่นเคยครับผม)

Top of Living size