นิทานการเงิน ตอน "ต้นกล้าของชายคนหนึ่ง"

ชายผู้ปลูกต้นกล้า… แต่เพื่อนของเขากลับไม่เห็นด้วย… ผลจะเป็นอย่างไร…

นิทานการเงิน ต้นกล้าความคิด 01 นิทานการเงิน ต้นกล้าความคิด 02 นิทานการเงิน ต้นกล้าความคิด 03 นิทานการเงิน ต้นกล้าความคิด 04 นิทานการเงิน ต้นกล้าความคิด 05 นิทานการเงิน ต้นกล้าความคิด 06 นิทานการเงิน ต้นกล้าความคิด 07 นิทานการเงิน ต้นกล้าความคิด 08กล้