นิทานการเงิน ตอน "เอก กับ โต้ง"

เอก กับ โต้ง เป็นพนักงานบริษัทเหมือนๆ กัน แต่สิ่งที่ทั้งสองทำเกี่ยวกับการเงินนั้น “แตกต่างกัน”

นายแว่นธรรมดา นิทานการเงิน 01 นายแว่นธรรมดา นิทานการเงิน 02 นายแว่นธรรมดา นิทานการเงิน 03 นายแว่นธรรมดา นิทานการเงิน 04 นายแว่นธรรมดา นิทานการเงิน 05 นายแว่นธรรมดา นิทานการเงิน 06 นายแว่นธรรมดา นิทานการเงิน 07 นายแว่นธรรมดา นิทานการเงิน 08 นายแว่นธรรมดา นิทานการเงิน 09