เจาะหุ้น IPO “ความน่าสนใจของหุ้นน้ำตาลบุรีรัมย์ BRR”

วันนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานโรดโชว์ บจก. น้ำตาลบุรีรัมย์ ที่เตรียมเสนอขาย IPO เร็วๆ นี้ จากการที่ได้รับฟังข้อมูลของหุ้น IPO ตัวนี้ ทำให้ผมมองเห็นถึงความน่าสนใจของหุ้นฯ ตัวนี้ว่าเป็นหุ้นการเกษตรที่น่าสนใจตัวหนึ่ง แต่หากธุรกิจการเกษตรนั้นทำแต่ผลผลิต หรือแปรรูปจากผลผลิตการเกษตรเพียงอย่างเดียวก็ดูเหมือนจะไม่เข้ายุค เพราะในปัจจุบันธุรกิจการเกษตรนั้นนอกจากจะแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังสามารถนำของเหลือ หรือ By-Product กลับมาทำเป็นพลังงาน และสร้างโรงไฟฟ้าได้อีกด้วยครับ สำหรับหุ้นน้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ BRR ที่จะเข้าตลาดเร็วๆ นี้นั้น มีอะไรน่าสนใจบ้าง ติดตามได้จากบทความนี้เลยครับ

BRR 03

น้ำตาลบุรีรัมย์ ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจผลิตปุ๋ย

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“BRR”) และบริษัทย่อย เป็นหนึ่งในบรรดาผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ ผู้ริเริ่มปลูกอ้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มบริษัทดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายดิบ น้าตาลทรายขาวสีรา ทั้งในและต่างประเทศ นานกว่า 50 ปี รวมถึงการนาผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้าตาล เช่น กากอ้อย กากหม้อกรอง และกากน้าตาล ต่อยอดธุรกิจอย่างครบวงจร ทั้งนี้การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดาเนินภายใต้แนวคิด “น้ำตาล สร้างในไร่”

BRR ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจหลักของน้ำตาลบุรีรัมย์คือการผลิตน้ำตาล โดยผลิตภัณฑ์จากโรงงานจะเป็น น้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายขาว มีจำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศครับ ธุรกิจที่น่าสนใจถัดมาก็คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยการนำกากอ้อยมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ามีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ในปัจจุบัน และยังมีธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากุญแจ และธุรกิจสนับสนุนอีกด้วยครับ จะเห็นได้ว่าน้ำตาลบุรีรัมย์มีธุรกิจต้นแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ และยังสามารถนำของเหลือทิ้งมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้อีก นับว่าน่าสนใจมากครับ

BRR 04

(ข้อมูลภาพรวมธุรกิจน้ำตาล)

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (“BSF”) มีกำลังการผลิตอ้อยในปัจจุบัน 17,000 ตันต่อวัน และมีแผนขยายกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณอ้อยที่ 20,000 ตันต่อวัน ภายในปีการผลิต 2557/58 การจัดหาวัตถุดิบอ้อยผ่านการทำสัญญากับชาวไร่ โดยคาดว่าจะมีชาวไร่อ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 10,500 ราย ในปี 2557 การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่ ทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวสีรำ โดยจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ

BRR ลักษณะรายได้

โอกาสของหุ้นน้ำตาลบุรีรัมย์ในการพัฒนาพลังงานทดแทน

ปริมาณน้ำตาลโอกาสของธุรกิจนอกจากการผลิตน้ำตาลแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือธุรกิจโรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (“BEC”) และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด (“BPC”) มีธุรกิจขยายการผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล โดยมีกำลังการผลิตในปัจจุบันที่ 9.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าแห่งที่สอง (BPC) กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 รวมโรงไฟฟ้า 2 แห่ง จะมีกำลังการผลิต 19.8 เมกะวัตต์ จัดได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้อีกมากครับ เพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรายังมีอีกกว่าเท่าตัวในอนาคต บริษัทโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้หุ้น BRR ก็เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่รอวันปลดปล่อยมูลค่าออกมานั่นเองครับ

 ปัจจัยความเสี่ยง : ความผันผวนน้ำตาลโลก

หากเราพิจารณาเฉพาะโอกาส แต่ไม่พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจก็ดูเหมือนจะไม่มีการวิเคราะห์อย่างรอบด้านครบทุกมิติ เรามาดูกันว่าปัจจัยความเสี่ยงที่นักลงทุนควรคำนึงถึงก็คือ “ความผันผวนของน้ำตาลโลก” นั่นเองครับ ซึ่งความผันผวนนี้ได้ถูกบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานของทีมที่ชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะ และมีการตรวจติดตาม demand-supply ของน้ำตาลในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดครับ ทำให้นักลงทุนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเราวางใจได้เป็นอย่างดีทีเดียว หากเราจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพการผลิตที่โดดเด่นของน้ำตาลบุรีรัมย์ ด้วยการวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ความร่วมมือร่วมใจกับชาวไร่ กลุ่ม BRR สามารถผลิตน้าตาลต่อตันอ้อยได้เป็นอันดับ 3 ของประเทศในปีการผลิต 2556/57 ครับ

BRR ปริมาณผลิต

อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ของน้ำตาลบุรีรัมย์นั้นสามารถพิสูจน์ได้จากการเติบโตในอดีตซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก และปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสบการณ์การของผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมครับ

ข้อมูลการเสนอขายหุ้น และตัวเลขทางการเงิน

หัวข้อสำคัญของการเจาะลึกหุ้น IPO น้ำตาลบุรีรัมย์ในบทความนี้ก็คือ การพิจารณาข้อมูลการเสนอขายหุ้น และตัวเลขทางการเงินของ BRR เรามาดูกันครับว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจขนาดไหน

BRR โครงสร้างเงินทุน

หุ้น BRR นั้นมีการนำหุ้นออกมาเสนอขายจำนวน 169.18 ล้านหุ้นในราคาพาร์ 1 บาท หากเพิ่มทุนสำเร็จจะนำเงินไปขยายกำลังการผลิตน้ำตาลมูลค่ากว่า 900 ล้านบาท เพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการน้ำตาลที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตครับ โดยส่วนที่เหลือจากการเพิ่มทุนก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

BRR อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญได้แก่ กำไรขั้นต้นที่ทำได้ดีในระดับที่สูงสุดที่ 20% และมีอัตรากำไรสุทธิที่สูงสุด 8.52% ถือว่าน่าสนใจมากครับ ในขณะที่ส่วนตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นหรือ ROE อยู่ในระดับสูงถึงกว่า 30% และมีส่วนตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ในระดับสูงสุด 12.25% แต่มีส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) สูงพอสมควรที่ราวๆ 5 เท่า หากได้เงินเพิ่มทุนจะทำให้หนี้สินต่อทุนลดเหลือ 1 เท่า ส่วนนี้อาจจะลดลงได้เป็นผลดีกับบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ และผู้ถือหุ้น ในระยะยาวครับ

BRR 01 BRR 02

หลังจากเราได้ Monitor ตรวจสอบเจาะลึกหุ้น IPO น้ำตาลบุรีรัมย์ไปแล้วต้องถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่ง และมีอนาคตที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มโรงงานผลิตไฟฟ้าที่จะเป็นอีกอนาคตที่สดใสได้ไม่ยากครับ อย่างไรก็ดีการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงเสมอ สำหรับคนที่ชอบธุรกิจเกษตร แถมด้วยโรงไฟฟ้า นั้นสามารถลงทุนได้ ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ

เพิ่มเติม
BRR จะ ช่วง IPO คือ วันที่ 29-31 ตุลาคม นี้ และเข้าเทรดในตลาด (FirstTrade) คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน นี้จ้า
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม  http://buriramipo.com/

(นายแว่นธรรมดา)

คำเตือน การวิเคราะห์หุ้น และเทคนิคการลงทุนในหุ้นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร ผู้เขียนบทความไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยง หรือความเสียหายในการลงทุนของผู้รับข้อมูลนะครับ

เปิดรับสมัครสมาชิก

เว็บบล็อก “นายแว่นธรรมดา” เปิดรับสมัครสมาชิกรายปีครับ โดยท่านที่สมัครจะได้รับของที่ระลึกจากนายแว่นธรรมดา “พวงกุญแจ นกฮูกนำโชค” สัญญาลักษณ์แห่งภูมิปัญญา และความโชคดีร่ำรวย สนใจรายละเอียดการสมัครติดตามได้ที่นี่เลยครับ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดการสมัครสมาชิก

“ร้านหนังสืออีบุ๊กส์ นายแว่นธรรมดา”

มีหนังสือเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน การทำธุรกิจส่วนตัว ให้เลือกซื้อแล้วนะครับ สำหรับสมาชิก 9 ปี ดาวน์โหลดหนังสือฟรี 1 เล่มครับ…

เข้าไปดูวิธีการสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ครับ
http://naiwaenstore.com/store/how-to-order/

(เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับ)

E Book Shop

19 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] อ่านหุ้นที่เกี่ยวข้อง และหุ้นโรงไฟ… […]

  2. […] อ่านหุ้นที่เกี่ยวข้อง และหุ้นโรงไฟ… […]

  3. […] อ่านหุ้นที่เกี่ยวข้อง และหุ้นโรงไฟ… […]

  4. […] อ่านหุ้นที่เกี่ยวข้อง และหุ้นโรงไฟ… […]

  5. […] อ่านหุ้นที่เกี่ยวข้อง และหุ้นโรงไฟ… […]

Comments are closed.