ธุรกิจเกษตรรวยได้ ไม่ยาก… "ทำเกษตร ก็รวยได้" ขั้นตอนการทำเกษตรพอเพียง

ขั้นตอนการทำเกษตรพอเพียงมีดังต่อไปนี้ครับ…

– วางแผนการลงทุนทำการเกษตร
– ออกแบบสวนเกษตร
– วางระบบน้ำ
– วางระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
– การเก็บเกี่ยวผลผลิต
– การแปรรูปผลผลิต

สำหรับเพื่อนๆ ที่ติดตามเพจธุรกิจเกษตร เราจะลงในส่วนของรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะค่อยๆ มาเจาะลึกกันครับ แล้วเราจะรู้ว่าการทำเกษตรพอเพียง หากมีการวางแผนที่ดีพอ เราก็สามารถร่ำรวยได้เช่นกันครับ…

โดยผมได้รับความอนุเคราะห์จาก “ลุงยุทธ์” ลุงแท้ๆ ของเพื่อนผมที่หันเหตัวเองจากนักลงทุนมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว แต่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างโปรดติดตามนะครับ

SME 09

6 replies
  1. Eve Lalida
    Eve Lalida says:

    เราพอจะมีที่ดินสามารถทำเกษตรได้ 11 ไร่แต่ไม่มีทุน สนใจหุ้นกันไหม

Comments are closed.