รีวิวหุ้น UAC กับอนาคตที่น่าจับตามอง

February 13, 2013 1:36 pm2 comments 4203

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ UAC”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 ในนามบริษัท จักรนภา จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ต่อมาในปี 2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งสำคัญโดยคุณกิตติ ชีวะเกตุ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2538 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2 ล้านบาท, 5 ล้านบาท, 70 ล้านบาท และ 120 ล้านบาท ในปี 2542, 2547, 2551 และ 2552 ตามลำดับ

หากต้องการอ่านบทความนี้กรุณา Subscribe or Login.

2 Comments

  • การค๋าณวณก๋าไรต่อหู้น เช่นก๋าไร 0.93 จะค๋าณวรให้ได้ราตาเป้าหมายจะค๋าณวรขังไงตรับ.

    • สวัสดีครับ การคำนวนกำไรต่อหุ้น จะคำนวนมาจากกำไรสุทธิ หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทครับ ส่วนการคำนวนกำไรต่อหุ้นล่วงหน้า อาจหาข้อมูลมาจาก 1.กำไรต่อหุ้นในอดีต 2.โอกาสในการเติบโตของบริษัท 3.แผนการเติบโตในอนาคตบวกความเป็นไปได้จริงครับ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

ผลงานหนังสือนายแว่นธรรมดา

รวยหุ้นไม่เสี่ยง

ความเห็นล่าสุดจากเพื่อนๆ


Cheap NFL Jerseys From China NFL Jerseys Free Shipping Louis Vuitton Outlet Red Bottom Shoes Tiffany Pearl Bracelet Coach Outlet Loveland Colorado Roger Vivier Shoes Outlet Jerseys Wholesale Cheap NFL Jerseys China Kate Spade Cheap Wholesale Soccer Jerseys Jerseys Cheap