เริ่มต้นลงทุน กับ นายแว่นธรรมดา ตอนที่ 1

"การลงทุนครั้งแรก" การ์ตูนชุดนี้เป็นการ์ตูนที่ผม (นายแว่นธรรมดา) เริ่มเขียนในช่วงแรกๆ…

นายแว่นธรรมดา Naiwaen Tammada The Movie

โปรดติดตามการ์ตูนชุด "50 กลยุทธ์ลงทุนในหุ้น" และ เริ่มต้นการลงทุนกับนายแว่นธรรมดา ในรูปแบบ…