วิเคราะห์หุ้นสไตล์ "นายแว่นธรรมดา" ... หุ้น CSL

CSL หุ้นตัวนี้น่าสนใจมากครับ มีอัตราการปันผลค่อนข้างสูง ผมลองเข้าไปดูงบการเงินแล้วในส่วนของงบดุลมีเงินทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ประมาณ…