วีไอมือใหม่ "นักลงทุน VS มนุษย์เงินเดือน"

"การเป็นลูกจ้างมืออาชีพก็คือความมั่นคงที่ปฏิเสธได้ยาก แต่คุณก็ยังต้องเดินบนถนนของคนอื่นอยู่ดี…